Faqet e postimit të punës në SHBA - Kontrolloni Tani

Një punë, ose profesion, është roli i një personi në shoqëri. Më konkretisht, një punë është një aktivitet, shpesh i rregullt dhe shpesh i kryer në këmbim të pagesës "për jetesën" Shumë njerëz kanë punë të shumta p.sh., prind, shtëpiake dhe punonjës. Një person mund të fillojë një punë duke u bërë punonjës, vullnetar, duke filluar një biznes ose duke u bërë prind. Kohëzgjatja e një pune mund të shkojë nga puna e përkohshme p.sh., punë të çuditshme për orë në një jetë, p.sh. gjyqtarët.

Një aktivitet që kërkon përpjekje mendore ose fizike të një personi është puna si në "punën e një dite". Nëse një person është i trajnuar për një lloj pune të caktuar, ai mund të ketë një profesion. Në mënyrë tipike, një punë do të ishte një nëngrup i karrierës së dikujt. Të dy mund të ndryshojnë në atë që njëri zakonisht tërhiqet nga karriera e tyre, kundrejt dorëheqjes ose përfundimit nga një punë.

Llojet e punëve
Punët mund të kategorizohen, sipas orëve në javë, me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme. Ato mund të kategorizohen si punë të përkohshme, të çuditshme, sezonale, të vetëpunësuara, konsulente ose punë me kontratë.

Punët mund të kategorizohen si të paguara ose të papaguara. Shembuj të punëve të papaguara përfshijnë vullnetarin, shtëpinë, mentorin, studentin dhe ndonjëherë praktikantin.

Punët mund të kategorizohen sipas nivelit të përvojës së kërkuar: niveli i hyrjes, praktikanti dhe bashkëpunimi.

Disa punë kërkojnë trajnim specifik ose një diplomë akademike.

Ata pa punë të paguar me kohë të plotë mund të kategorizohen si të papunë ose të nënpunësuar nëse kërkojnë një punë me pagesë të plotë.

Ndriçimi i hënës është praktika e mbajtjes së një pune ose pune shtesë, shpesh gjatë natës, përveç punës kryesore të dikujt, zakonisht për të fituar të ardhura shtesë. Një personi që ndriçon hënën mund të ketë pak kohë për gjumë ose aktivitete të kohës së lirë.

Zyra për Statistikat Kombëtare në Mbretërinë e Bashkuar rendit 27,966 tituj të ndryshëm pune, brenda një uebfaqeje të publikuar në 2015.

sqSQ