Κάθε μεμονωμένο μάθημα μηχανικής μάθησης στο Διαδίκτυο, με βάση τις κριτικές σας

Η δουλειά ή το επάγγελμα είναι ο ρόλος ενός ατόμου στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, μια εργασία είναι μια δραστηριότητα, συχνά τακτική και συχνά εκτελείται σε αντάλλαγμα για ...

elEL